scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

gur-aani keriymi tecviyd şirkiyle tahriyf ettiniz ezaanı namazı tecviyd şirkiyle okuyan kaafir olur

107 izlenme
Kategori Din
Eklenme Tarihi 1 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
UYARI: Dünyaa'daki tüm GUR-AANI KERİYM’ler: TECVİYD Şirki'yle harekelen'dirilerek, tahriyf edilmiştir! Harf'ler tam okunmuyor. TECVİYD'siz GUR-AANI AZİYM yalnız bu Sayfa'da bulabilirsiniz. Paylaştığım tüm Video'lar, bana ait değildir Kaafir'lere aittir. Sadece 'HAGG' doğru yararlı paylaşım olduğu için, paylaşıyorum. asla, bunlarla akiydem aynı değildir hepsi “KAAFİR’DİR”

Şirk ameli işleyen: Kaafir'dir. ELLAAHU TEAALAA’nın: ŞİRK dediğine: KAAFİR dediğine: ihtilaaf vardır, İgaame-i Hücce lazım, İcmaa-i vardır, Cehaleti olabilir, Teviyl olabilir, tafsiylat vardır, Vaakia'nın Caahili olabilir, Gıyaas vardır, İctihaadi konudur" diyen Herkes Kaafir'dir!

Video başlıklarını okuyun. Fazla sığmadığı için, bu kadar kısa başlık atabildim. video'da: Tekfiyr edilerek, başlık varsa Örneğin: Video'daki Şahısa Yaptığı-Söylediği Şeyler İçin “KAAFİR” diye yazılırsa veya olumsuz başlık varsa bilinizki: O Video içinde: Şirk'ler-İftiraalar-Yalanlar-Nifaag Saptırmalar> vardır. Bu video'lar, sizlerin uyanmanız ve gerçeği görmeniz içindir. Bu Sayfa'daki, reddiye'leri-Şirk'leri ifşa-i etmeleri, dünyaa'daki hiçbir Sayfa'da bulamazsınız!

Bu Sayfa: Haggı-Tevhiydi-Tekfiyri, GUR-AANI KERİYMİ, AAYET'leri, gerçek İSLAAMI gerçek DİYNİ yaymaktadır. CENNETE girmek istiyorsanız, MİLLETİ İBRAAHİYM'lerden olun. 1333 sene içinde olan, tüm devletler, ve bu zamandaki 215'e yakın devletler: Kaafir'dir! 1333 Sene içinde yaşamış: 99 Milyar insaanda Kaafir'dir! Ve bu zamanda, yaşayan: 9 Milyar insaanda Kaafir'dir! Hepsi kendini MUSLİM ( Müslüman ) sanan, ebedi Cehennem'lik iymansız'lardır!

BU ZAMANDA YAŞAYAN VE 1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ:

1-Aliym'ler: Kaafir'dir!

2-Şeyh'ler: Kaafir'dir!

3-İmaam'lar: Kaafir'dir!

4-Müctehid'ler: Kaafir'dir!

5-Şeyhul İslaam'lar: Kaafir'dir!

6-Müfessir'ler: Kaafir'dir!

7-Cumhuur Ulemai'ler: Kaafir'dir!

8-Muhaddis'ler: Kaafir'dir!

9-Fakiyh'ler: Kaafir'dir!

10-Müceddid'ler: Kaafir'dir!

11-Tüm Cemaat'ler< Tüm Grup'lar< Tüm Daaife'ler< Tüm Eli Silaah'lı Cihaad Cepheleri: Kaafir'dir!

Günümüzde, kendine: "Ehli Sünnet" 'Sünnii' İsmi veren, Kendini MUSLİM ( Müslüman ) Sanan Kaafir'lerin: Kütübü Sitteti: 6 Hadiys Kitaabı> Kütübü Tis-a 9 Hadiys Kitaabı Yazarları Olan:

1-Buhaarii: Kaafir'dir!

2-Muslim: Kaafir'dir!

3-Tirmizii: Kaafir'dir!

4-Ebuu Daavuud: Kaafir'dir!

5-Nesa-ii: Kaafir'dir!

6-İbni Maaceti: Kaafir'dir!

7-Muvatta: Maalik: Kaafir'dir!

8-Müsned: Ahmed bin Hanbel: Kaafir'dir!

9-Daarimii: Kaafir'dir!

Günümüzde, Kendine: "Şiy-a" ismi veren Kendini MUSLİM ( Müslüman ) Sanan Kaafir'lerin: Kütübü Erbe-a 4 Hadiys Kitaabı Yazarları Olan:

1-El-Kaafii El-Kuleynii: Kaafir'dir!

2-Yehduruhu El-Fakiyh Şeyh Saduuk: Kaafir'dir!

3-Tehzibu El-Ahkaami Ebuu Cafer El-Duusii: Kaafir'dir!

4-El-İstibsaar Ebuu Cafer El-Duusi: Kaafir'dir!!

Necdiyyeti'lerin Hepsi Kaafir'dir! Ve bu zamandaki: "Biz Necdiyyeti'yiz, Biz Selefiyyeti'yiz, Biz Ehli Sünnetiz, Biz Sünnii'yiz, Biz Vahye Uyanlarız, BizTevhiyd ve Hadiys'iz Biz Ashaabul Hadiys'iz diyenlerin hepside: Kaafir'dir!

1-Muhammed bin Abdu el-Vehhaab: Kafiir'dir!

2-Oğullarıda, Torunlarıda, Talebeleride, Babasıda, Dedeside: Kaafir'dir!

3-İbni Teymiyyeti: Kaafir'dir!

4-İbni El-Gayyim: Kaafir'dir!

5-Imaam Zehebii: Kaafir'dir!

6-İbni Kesiyr: Kaafir'dir!

7-Taberii: Kaafir'dir!

8-kurtubii: Kaafir'dir!

9-Seyyid kutub: Kaafir'dir!

10-Molla ömer: Kaafir'dir!

11-hasan el-bennaa: Kaafir'dir!

12-Usaame bin laadiyn: Kaafir'dir!

13-Muhammed el-adnaanii: Kaafir'dir!

1-Imaam Ebuu Haniyfe'ti: Kaafir'dir!

2-Imaam Maalik: Kaafir'dir!

3-Imaam Ahmed bin Hanbel: Kaafir'dir!

4-Imaam Şafii: Kaafir'dir!

1-Emevi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

2-Abbasi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

3-Fatımi Safevi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

4-Memlüklüler Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

5-Selçuklu Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

6-Osmanlı Devleti< Ve Yönetenleri< Padişahları< Halkları: Kaafir'dir!

7-Son yüzyıldaki 215’E yakın: Haçlı< Laik< Kemalist< Cumhuriyyet< Kapitalist< yehuudi< nasraani< Emperyalist< Siyonist< Ateist< Faşist< Demokrat Devletleri: Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir! Şuan Hicrii 1438’de Miyladii 2017’de: Dünyaa'da bir tane dahi İSLAAM-ŞERİYAT DEVLETİ yoktur! Hepsi: Kaafir'dir!

Bu saydıklarımın hepsine "Kaafir'dir!" bunlara Kaafir demeyenlerde< Bunların Şirkinde şüphe edenlerde< Bunlara "MUSLİM" ( Müslüman ) deyip, bunları hepsini ‘TEKFİYR’ etmede duraklayanlarda: Kaafir'dir!

En BüYUK: HÜCCET-BURHAAN-BEYYİNE-HİKMET-MUCİZE-VAHİY:

1-GUR-AANI KERİYM’dir- AAYET’LERDİR.

2-GUR-AANI AZİYME uyanHADİYS’LERDİR- SÜNNET’LERDİR.

1-GUR-AANI HAKİYMİ- AAYET’LERİNİ!

2-RASUULÜMÜZ: MUHAMMED ( ALEYHİ EL-SELAAM )’İN GUR-AANI KERİYME uyan HADİYS’LERİNİ: SÜNNET’LERİNİ: "redd-inkaar" eden: Kaafir'dir!

3-İcmaa-i Ümmetİ,

4-Gıyaası Fukehaa'yı,

redd-inkaar”eden: 'muvahhid' MUSLİM ( Müslüman ) olur.
Etiketler