scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

tavşan yavrularını korumak için elinden geleni yapıyo ellaahu teaalaanın aayetlerinden ibret ders al

9 izlenme
Kategori Haber
Eklenme Tarihi 1 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
DİKKAT ÇOK MÜHİM UYARI: Dünyaa'daki tüm GUR’AANİ KERİYM’ler: TECVİYD Şirki ile harekelen'dirilerek, tahriyf edilmiştir! Harf'ler Kesiliyor Biçiliyor Yok Sayılıyor tam okunmuyor TECVİYD Şirki ile GUR’AANİ MUBİYNİ Okuyanlar ELLAAHU TEAALAA'ya Ve RASUUL'lere Savaş Açan Kimselerdir. TECVİYD'siz GUR’AANİ AZİYMİ yalnız bu Sayfa'da bulabilirsiniz. Paylaştığım tüm Video'lar, bana ait değildir Kaafir'lere aittir. Sadece 'HAGG' doğru yararlı paylaşım olduğu için, paylaşıyorum. Asla bunlarla akiydem aynı değildir. Hepsi KAAFİR’dir.

Şirk ameli işleyen, yapan: Kaafir'dir. ELLAAHU TEAALAA’nın: “ŞİRK” dediğine: “KAAFİR” dediğine: ”İhtilaaf vardır, İgaame-i Hücce lazım, İcmaa-i vardır, Cehaaleti olabilir, Teviyl olabilir, Tafsiylat vardır, Vaagi-a'nın Caahili olabilir, Gıyaas vardır, İctihaadi konudur” diyen herkes Kaafir'dir!

Video başlıklarını okuyun. Fazla sığmadığı için, bu kadar kısa başlık atabildim. Bir Video'da: Tekfiyr edilerek, başlık varsa örneğin: video'daki şahısa Yaptığı, Söylediği Şeyler İçin “KAAFİR” diye yazılırsa veya olumsuz başlık varsa biliniz ki: O video içinde: Şirk'ler, İftiraalar, Yalanlar, Nifaag Saptırmalar vardır.

Bu video'lar, sizlerin uyanmanız ve gerçeği görmeniz içindir. Bu Sayfa'daki, reddiyeleri, Şirk'leri, ifşaa-i etmeleri, dünyaa'daki hiçbir sayfa'da bulamazsınız! Bu sayfa: Haggı, Tevhiydi, Tekfiyri, GUR’AANİ KERİYMİ, AAYET'leri, gerçek İSLAAMI, gerçek DİYNİ yaymaktadır. CENNET'E girmek istiyorsanız, MİLLETİ İBRAAHİYM'lerden olun.

1333 Sene içinde olan, tüm devletler, ve bu zamandaki 215'e yakın devletler: Kaafir'dir! 1333 Sene içinde yaşamış: 99 Milyar insaan'da Kaafir'dir! Ve bu zamanda, yaşayan: 9 Milyar insaan'da Kaafir'dir! Ve bu asırda kendini MUSLİM ( Müslüman ) sanan, 2 Milyar insaan'da ebedi Cehennem'lik İymaansız'lardır!

BU ZAMANDA YAŞAYAN VE 1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ:

1.Aliym'ler: Kaafir'dir!

2.Şeyh'ler: Kaafir'dir!

3.İmaam'lar: Kaafir'dir!

4.Müctehid'ler: Kaafir'dir!

5.Şeyhul İslaam'lar: Kaafir'dir!

6.Müfessir'ler: Kaafir'dir!

7.Cumhuur Ulemaa-i'ler: Kaafir'dir!

8.Muhaddis'ler: Kaafir'dir!

9.Fagiyh'ler: Kaafir'dir!

10.Müceddid'ler: Kaafir'dir!

11.Tüm Cemaat'ler, Tüm Grup'lar, Tüm Daaife'ler, Tüm Eli Silaah'lı Cihaad Grup'ları Cepheleri: Kaafir'dir!

Günümüzde, kendine: "Ehli Sünnet" 'Sünnii' İsmi veren, Kendini MUSLİM ( Müslüman ) Sanan Kaafir'lerin: Kütübü Sitteti: 6 Hadiys Kitaabı> Kütübü Tis-a 9 Hadiys Kitaabı Yazarları Olan:

1-Buhaarii: Kaafir'dir!

2-Muslim: Kaafir'dir!

3-Tirmizii: Kaafir'dir!

4-Ebuu Daavuud: Kaafir'dir!

5-Nesa-ii: Kaafir'dir!

6-İbni Maaceti: Kaafir'dir!

7-Muvatta: Maalik: Kaafir'dir!

8-Müsned: Ahmed bin Hanbel: Kaafir'dir!

9-Daarimii: Kaafir'dir!

Günümüzde, Kendine: "Şiy-a" ismi veren Kendini MUSLİM ( Müslüman ) Sanan Kaafir'lerin: Kütübü Erbe-a 4 Hadiys Kitaabı Yazarları Olan:

1-El-Kaafii El-Kuleynii: Kaafir'dir!

2-Yehduruhu El-Fakiyh Şeyh Saduuk: Kaafir'dir!

3-Tehzibu El-Ahkaami Ebuu Cafer El-Duusii: Kaafir'dir!

4-El-İstibsaar Ebuu Cafer El-Duusi: Kaafir'dir!!

Necdiyyeti'lerin Hepsi Kaafir'dir! Ve bu zamandaki: "Biz Necdiyyeti'yiz, Biz Selefiyyeti'yiz, Biz Ehli Sünnetiz, Biz Sünnii'yiz, Biz Vahye Uyanlarız, BizTevhiyd ve Hadiys'iz Biz Ashaabul Hadiys'iz diyenlerin hepside: Kaafir'dir!

1-Muhammed bin Abdu el-Vehhaab: Kafiir'dir!

2-Oğullarıda, Torunlarıda, Talebeleride, Babasıda, Dedeside: Kaafir'dir!

3-İbni Teymiyyeti: Kaafir'dir!

4-İbni El-Gayyim: Kaafir'dir!

5-Imaam Zehebii: Kaafir'dir!

6-İbni Kesiyr: Kaafir'dir!

7-Taberii: Kaafir'dir!

8-kurtubii: Kaafir'dir!

9-Seyyid kutub: Kaafir'dir!

10-Molla ömer: Kaafir'dir!

11-hasan el-bennaa: Kaafir'dir!

12-Usaame bin laadiyn: Kaafir'dir!

13-Muhammed el-adnaanii: Kaafir'dir!

1-Imaam Ebuu Haniyfe'ti: Kaafir'dir!

2-Imaam Maalik: Kaafir'dir!

3-Imaam Ahmed bin Hanbel: Kaafir'dir!

4-Imaam Şafii: Kaafir'dir!

1-Emevi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

2-Abbasi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

3-Fatımi Safevi Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

4-Memlüklüler Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

5-Selçuklu Devleti< Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir!

6-Osmanlı Devleti< Ve Yönetenleri< Padişahları< Halkları: Kaafir'dir!

7-Son yüzyıldaki 215’E yakın: Haçlı< Laik< Kemalist< Cumhuriyyet< Kapitalist< yehuudi< nasraani< Emperyalist< Siyonist< Ateist< Faşist< Demokrat Devletleri: Ve Yönetenleri< Halkları: Kaafir'dir! Şuan Hicrii 1438’de Miyladii 2017’de: Dünyaa'da bir tane dahi İSLAAM-ŞERİYAT DEVLETİ yoktur! Hepsi: Kaafir'dir!

Bu saydıklarımın hepsine "Kaafir'dir!" bunlara Kaafir demeyenlerde< Bunların Şirkinde şüphe edenlerde< Bunlara "MUSLİM" ( Müslüman ) deyip, bunları hepsini ‘TEKFİYR’ etmede duraklayanlarda: Kaafir'dir!

[ “ŞEYH MUHAMMED ABDU EL-CEBBAARU“ RADİYE ELLAAHU ANHU ]

1333 Sene içinde Yeryüzü Taariyhinde bir ilk! Milleti İbraahiym, Tekfiyr, Tevhiyd Üzere Binaa-e edilen Site'lerI, ve Video Kanalları, Hepsini Takib edin herkese tavsiye edin çekinmeyin korkmayın paylaşın beğenin.

TEKFİYR TEVHİYD MİLLETİ İBRAAHİYM ELLAAHU EKBER.

1.SİTE: www.milletiibrahim.com

2.SİTE: www.milletiibraahiym.simplesite.com

3.VİDEO: www.dailymotion.com/tekfiyrtevhiyd

4.VİDEO: www.tune.pk/milletiibraahiym